NATIONAL CONSCIOUSNESS AND ITS ESSENCE

Экология хабарлари

Композицион материаллар

1_Кимё_ва_кимё_технологияси,_экология

OLIY MATEMATIKADAN MISOL VA MASALALAR ECHISH UCHUN O`QUV – USLUBIY QO`LLANMA

“FIZIKA” fanidan OMM

Назарий механика хисоб график иши

NURLANISHNING KVANT TABIATI

Fizika

Электротехника ва электроника лаборатория

Электротехника ва электроника амалий иш

Bir fazali o`zgaruvchan tok zanjirlarini hisoblash

Муҳандислик геодезияси

Валеология

1-TMI O`zgarmas tok zanjirini hisoblash

Материалшунослик ва КМТ

Материалшунослик ва КМТ

Назарий механика

Jamoat salomatligi, sogliqni saqlashni tashkillashtirish va boshqarish yo’nalishi bo’yicha amaliy ko’nikmalasni o’zlashtirish uchun amaliyot

Yumshoq bug`doyni duragaylashda tezpisharlik xususiyatini nasldan naslga o`tishini o`rganish

1 2 3 4 > >>