Pythonda matematik hisoblashlarni dasturlash

Nazariy mexanika

Nazariy mexanika

Fundamentals of scientific research and innovation

Oila tibbiyoti

Kon lahimlarini o`tish texnologiyasi

Гидравлика

Materialshunoslik

Botany (high plants)

Oʻsimliklar geografiyasi

Life safety

Jahon adabiyoti

Davlat tilida ish yuritish

Безопасность жизнедеятельности

Технология и комплексная механизация открытых горных работ

Technology and complex mechanization of open-pit mining

Adabiy timsollar

"Xorijiy til" ingliz tili fanidan

Cho`zilish va siqilishda statik aniq masalalarni hususiy hollari

Balkalarning to`la hisоbi

1 2 3 4 > >>