Qaraqalpaqstan tábiyiy baylıqlarınıń geografiyalıq jaylasıwı hám paydalanıw perspektivaları

Islаm dini ruwхıy kаmаlаttıń qurаm bólеgi

Diniy hám dúnyalıq mádеniyat uyǵınlıǵı

Bаlа tárbiyası jоqаrı ruwхıylıqqа bаslаwshı jоl

G.Dawletovaníń poeziyalíq shíǵarmalarınıń lingvopoetikalıq analizi

Sózlerdiń kóp mánililigi

Salt-dástúr jɪrlarɪnɪń dáwirlerde payda bolɪw ózgeshelikleri

Qaraqalpaq-qazaq ádebiyatında jekke dóretiwshilik tulǵalar baylanısı

PISA tadqiqotlari asosida ona tili darsliklarini takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari

Developing technologies on using media resources in english learning classes

Karakalpak learners errors in learning english, their reasons and consequences

Language awareness in teaching english for b1 karakalpak learners

Jaslardı kásipke baǵdarlawda xalıq ónermentshiliginiń áhimiyeti

Texnologiya páni shınıģıwlarında oqıtıwdıń sıpatın asırıwda kompyuter programmalarınan paydalanıw

Metallarǵa ximiyalıq-termikalıq islew beriw usıllarin úyreniw

Temir uglerod birikpelerin cinklew procesine tayarlaw

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning amaldagi ovqatlanishi va ular organizmining ayrim biokimyoviy ko`rsatkichlarini o`rganish

Ulıwma bilim beriw mekteplerinde basqarıwdıń ózine tán ózgeshelikleri

Pedagogikalıq procesti basqarıwda qarım-qatnastıń ornı

Pedagogikalıq diagnostika tiykarında oqıtıwshınıń kásiplik rawajlanıwınıń táminlew usılları

1 2 3 4 > >>