1-TMI O`zgarmas tok zanjirini hisoblash

Jamoat salomatligi, sogliqni saqlashni tashkillashtirish va boshqarish yo’nalishi bo’yicha amaliy ko’nikmalasni o’zlashtirish uchun amaliyot

Применение технологии развития критического мышление (ТРКМЧП) при изучении творчества А.С.Пушкина

Talabalar bilimini baholash va nazorat qilishda innovatsion xarakterdagi nazorat usullaridan foydalanish

Hamshiralik_ishida_shoshilinch_holatlar

Оraylıq Aziya xalıqlarınıń V–XIII-ásir basındaǵı sоcial-ekоnоmikalıq hám mádеniy turmısı

Болаларда ревматик иситма касаллиги

Optimal va adaptiv boshqarish sistemalari

Muhandislik dasturlari fanidan laboratoriya mashg’ulotlarini bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar

Muhandislik dasturlari

Boshqarish sistemalarining elementlari va qurilmalari

Avtomatlashtirishning texnik vositalari

Nazoratning texnologik asboblari

Муаллифларнинг шахсий ҳуқулари ва уларни муҳофаза қилиш усуллари

Badiiy muharrirlik uslubiyati

Teatr fakturasi

Sahna texnikasi va bezaklar tayyorlash texnologiyasi

Рангтасвир фани бўйича

Маҳобатли рангтасвирда ашёда ишлаш фани бўйича

Материалшунослик ва рангтасвир техника технологияси фани бўйича

1 2 3 4 > >>