Жиззах вилоятида туристик дестинацияларни ташкил этишнинг ҳудудий жиҳатлари

Таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштириш

Ишлаб чиқариш таълими усталарининг касбий компетентлигини ривожлантириш

Eliptik qismi yuqori tartibli bo`lgan kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalar

Саноат корхоналари ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш

Шахс психологик тараққиётини таъминлашда рефлексивликни ривожлантириш

Aвтомобилларнинг эксплуатацион кўрсaткичлaрини яхшилaш учун биогазлар таркибини танлаш ва самарадорлигини ошириш

Люпус нефрит ривожланишининг клиник-патогенетик ва генетик жиҳатларнинг прогностик аҳамияти

COVID-19 ўтказган беморларда анкилозловчи спондилоартритнинг клиник-иммунологик хусусиятлари ва даволаш-профилактика чораларини олиб боришда янгича ёндашувлар

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг тадқиқотчилик кўникмаларини ривожлантириш

Техника олий таълим муассасаларида талабаларнинг ижодий фаоллигини ривожлантириш (чет тилини ўрганиш жараёнида)

Ўзбекистонда миллий туризм ривожланишининг ижтимоий-фалсафий масалалари

Қорақалпоғистоннинг кундалик ҳаёт тарзи тарихи (1941-1945 йиллар)

Ўзбекистонда саноат миграцияси сиёсати: 1950-1980 йиллар (Бухоро вилояти мисолида)

Ахборот технологиялари асосида физика фанининг ёруғлик ҳодисаларига доир мавзуларини ўқитишда тизимли ёндашув

Tаълим тизими учун психолог кадрлар тайёрлашнинг дуал таълим технологиялари

Ўзбек популяциясига мансуб шахсларда семизликни сурункали буйрак касаллиги авж олишидаги прогностик аҳамияти

Абдухолиқ Ғиждувоний маънавий меросининг фалсафий таҳлили

Бухоро Халқ Совет Республикасида миллий раҳбар арбоблар ва кадрлар фаолияти (1920-1924 йй.)

Жинсий аъзолар пролапси асорати ва рецидиви кузатилган аёлларда жаррохлик даволашни оптималлаштириш

1 2 3 4 > >>