Pythonda matematik hisoblashlarni dasturlash

Nazariy mexanika

Nazariy mexanika

Adabiy timsollar

Ona tili va bolalar adabiyoti

To`qima biokimyosi. Qon, jigar va buyrak biokimyosi

Organik kimyo modulidan talabalar mustaqil ishlarini bajarish uchun uslubiy ko’rsatma

Тилшуносликка кириш

Analitik kimyo

Kimyoni o`qitishda zamonaviy texnologiyalar

Современный литературный русский язык. Словообразование.

Umumiy pedagogika fanidan seminar mashguulitlari va uni o’tkazish metodikasi

Мактабгача ёшдаги болалар эстетик ҳис-туйғу тарбияси

Materialshunoshlik

Yo`nalishga kirish

FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH

FALSAFA

ДИНШУНОСЛИК АСОСЛАРИ

Kompyuter dasturi asosida muxandislik kommunikatsiyalari tizimlarini hisoblash

Ўлчаш усуллари ва воситалари(физикавий ва кимёвий ўлчашлар)

1 2 3 4 > >>