Tuproqshunoslik va agrokimyo

Himiyalangan joy sabzavotchiligi

Банк кредитларидан фойдаланишда бизнес режа тузишнинг назарий ва амалийаҳамияти

Muhandislik geodeziyasi

O`zbek xalq og`zaki ijodida non madhi

Adabiy timsollar

Строительная химия

Transport vositalarida qo’llaniladigan nometal materiallar

Qoplama hosil qiluvchi polimerlar texnologiyasi

Kimyo

Avtoservis korxonalarini loyihalsh asoslari

Farmatsevtik texnologiya

Parafarmatsevtik preparatlar texnologiyasi

Kosmetik parfumer preparatlar texnologiyasi

Tarmoq mashinalarini ta’mirlash

Dorivor o’simliklar resursshunosligi fanidan 2021-2022 o’quv yili o`quv-uslubiy majmua

Учебное пособие теоретические основы технологии лекарственных средств

“Fitopreparatlar texnologiyasi” fanidan o’quv –uslubiy majmua

Tabiiy preparatlar texnologiyasi fanidan o`quv-uslubiy majmua

Farmatsevtik injinering fanidan o`quv–uslubiy majmua

< 1 2 3 4 5 > >>