Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш жараёнларини эконометрик моделлаштириш

Агросаноат мажмуаси бошқарув тизимида кооперацияни шакллантириш ва ривожлантириш

Ўзбекистон аёлларида постменопаузал даврда тизза бўғими остеоартрози ва остеопороз: ўзаро боғлиқлик, диагностика, даволаш

Простата бези саратонини эрта ташхислашда трансректал биопсияга кўрсатмаларни ва услубни такомиллаштириш

Jamoat salomatligi, sogliqni saqlashni tashkillashtirish va boshqarish yo’nalishi bo’yicha amaliy ko’nikmalasni o’zlashtirish uchun amaliyot

Болаларда замонавий технологияларни қўллаган ҳолда аппендикуляр перитонитни хирургик даволашни такомиллаштириш

Yumshoq bug`doyni duragaylashda tezpisharlik xususiyatini nasldan naslga o`tishini o`rganish

Topinamburni ishlab chiqarish sharoitida uning sifatini agroekologik saqlash texnologiyasini yaratish

OZIQA YETISHTIRISH FANIDAN AMALIY MASHG’ULOTLARNI BAJARISH UCHUN USLUBIY KO’RSATMA

Ildiz mevalarni uy sharoitida saqlash usullarini takomillashtirish

Smenada 25000 shartli banka o`rik kampotini ishlab chiqarish texnologik tizimini loyihalashtirish

Marjumakning “krupinka” va “qozon” navlarining o’stirish xususiyatlarini o’rganish

Makkajo’xorining o’sishi va rivojlanishiga azotli o’g’itlarning ta’siri

Соянинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига экиш меъёрларининг таъсири

Uzumni oftobda quritish texnologik tizimini takomillashtirish

Gilos va o’rik mevalarini saqlash usullarini takomillashtirish

Takroriy ekin sifatida ekilgan moshning hosildorligiga agrotexnik tadbirlarning ta’siri

Bug’doy ekish muddatining urug’lik sifatiga ta’siri mavzusuni zamonaviy o’qitish metodikasi

R2 да ночизиқли операторларнинг мусбат қўзғалмас нуқталари ва уларнинг татбиқлари

ХХ аср бошлари адабий жараёни муаммолари (1906 – 1917 йиллар ўзбек вақтли матбуоти мисолида)

< 1 2 3 4 5 > >>