Chegaraviy shartlarining biri spektral parametrga bog`li` bo`lgan Shturm-Liuvill masalasi uchun Ambartsumyan teoremasining analogi

Chegaraviy shartlarining biri spektral parametrga bog`li` bo`lgan Shturm-Liuvill masalasi uchun Ambartsumyan teoremasining analogi
Daraja:
Не определено
Yo'nalish:
Turi:
Bitiruv malakaviy ishi
Nashr etilgan yili:
2012
Til:
O`zbek tilida (lot.)
Yaratilgan vaqti:
2021-04-11 02:10:50
Mazkur bitiruv malakaviy ishida chegaraviy shartlarning ikkinchisida spektral parametr qatnashgan Shturm-Liuvill masalasi uchun Ambartsumyan teoremasi o`rganilgan

Дабавлено : 2021-04-11 02:10:50

Этот категорий

Каср ҳақида тушунча

9-10 ёшли боксчиларда махсус куч сифатини мусобақа услубида бериладиган машқлар ёрдамида ривожлантириш технологияси

Характеристика швейного оборудования

Проблемы деонтологии в медицине

Новый

Жиззах вилоятида туристик дестинацияларни ташкил этишнинг ҳудудий жиҳатлари

Таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштириш

Ишлаб чиқариш таълими усталарининг касбий компетентлигини ривожлантириш

Eliptik qismi yuqori tartibli bo`lgan kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalar

Саноат корхоналари ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш