Xorazm folklor asarlarida o`zlashmalar (kitobat dostonlari asosida)

Xorazm folklor asarlarida o`zlashmalar (kitobat dostonlari asosida)
Daraja:
Oliy ta`lim
Yo'nalish:
Ilmiy-ta`limiy
Turi:
Magistrlik dissertatsiyasi
Nashr etilgan yili:
2013
Til:
O`zbek tilida (lot.)
Yaratilgan vaqti:
2021-04-11 01:55:37
Xorazm folklor asarlaridagi o`zlashma so`zlarning mavzuiy-sеmantik guruhlarini bеlgilash va ushbu guruhlarga kiruvchi so`zlarni tasniflash; o`zlashma so`zlarni lug`aviy qatlamlarga ajratish, ularni o`zbеk tili lеksikasining umumiy tizimi bilan qiyoslash; o`zlashma qatlamga mansub so`zlarning o`zaro qarindosh bo`lmagan, lеkin yaqin madaniy, siyosiy, gеografik, diniy mushtaraklikka ega bo`lgan xalqlar tillarida bir-biriga o`zlashish va singish sabablari, lingvistik va ekstralingvistik faktorlarni aniqlash.

Дабавлено : 2021-04-11 01:55:37

Этот категорий

Pythonda matematik hisoblashlarni dasturlash

Nazariy mexanika

Nazariy mexanika

Fundamentals of scientific research and innovation

Oila tibbiyoti

Новый

Жиззах вилоятида туристик дестинацияларни ташкил этишнинг ҳудудий жиҳатлари

Таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштириш

Ишлаб чиқариш таълими усталарининг касбий компетентлигини ривожлантириш

Eliptik qismi yuqori tartibli bo`lgan kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalar

Саноат корхоналари ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш