Wir sprechen deutsch

Wir sprechen deutsch
Daraja:
Oliy ta`lim
Yo'nalish:
Ilmiy-ta`limiy
Turi:
Metodik qo`llanma
Nashr etilgan yili:
2006
Til:
Nemis tilida
Yaratilgan vaqti:
2021-04-10 15:41:34
Ushbu uslubiy ko’rsatma O`zbekiston Respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan namunaviy dastur asosida tuzilgan. Ushbu uslubiy ko`rsatmaga kiritilgan barcha o’quv materiallar nafaqat auditoriyaga, balki mustaqil o`qishga ham mo`ljallangan. Ushbu uslubiy ko’rsatma nemis tili o`qtuvchilari, aspirantlar, magistlar va institut talabalariga foydalanish uchun tavsiya etiladi.
Ushbu uslubiy ko’rsatma O`zbekiston Respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan namunaviy dastur asosida tuzilgan. Ushbu uslubiy ko`rsatmaga kiritilgan barcha o’quv materiallar nafaqat auditoriyaga, balki mustaqil o`qishga ham mo`ljallangan. Ushbu uslubiy ko’rsatma nemis tili o`qtuvchilari, aspirantlar, magistlar va institut talabalariga foydalanish uchun tavsiya etiladi.
Дабавлено : 2021-04-10 15:41:34

Этот категорий

Pythonda matematik hisoblashlarni dasturlash

Nazariy mexanika

Nazariy mexanika

Fundamentals of scientific research and innovation

Oila tibbiyoti

Новый

Жиззах вилоятида туристик дестинацияларни ташкил этишнинг ҳудудий жиҳатлари

Таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштириш

Ишлаб чиқариш таълими усталарининг касбий компетентлигини ривожлантириш

Eliptik qismi yuqori tartibli bo`lgan kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalar

Саноат корхоналари ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш