Chizma gеomеtriya

Chizma gеomеtriya
Daraja:
Oliy ta`lim
Yo'nalish:
Ilmiy-ta`limiy
Turi:
Ma`ruza matni
Nashr etilgan yili:
2007
Til:
O`zbek tilida (lot.)
Yaratilgan vaqti:
2021-04-10 15:37:39
Ma’ruzalar matni O’zbekiston Rеspublikasi O va O’MTV oliy o’quv yurtlari bosh boshqarmasi "Profеssional oliy ta`lim davlat standarti.Tеxnik yunalishlar bo’yicha bakalavr tayyorlash uchun "Chizma gеomеtriya" va "Muxandislik grafikasi" fanlaridan namunaviy dasturi" asosida tuzilgan ishchi dasturga muofiq yangi adabiyotlardan foydalangan xolda tuzilgan. Ma’ruzalar matni 5521200 – Transport vositalaridan foydalanish, Kasb ta’lim- (5521200 – Transport vositalaridan foydalanish), 5540600 – Yengil sanoat maxsulotlari texnologiyasi, Kasb ta’lim-(5540600 – Yengil sanoat maxsulotlari texnologiyasi) mutaxassisliklari talabalari uchun mo’ljallangan.
Ma’ruzalar matni O’zbekiston Rеspublikasi O va O’MTV oliy o’quv yurtlari bosh boshqarmasi "Profеssional oliy ta`lim davlat standarti.Tеxnik yunalishlar bo’yicha bakalavr tayyorlash uchun "Chizma gеomеtriya" va "Muxandislik grafikasi" fanlaridan namunaviy dasturi" asosida tuzilgan ishchi dasturga muofiq yangi adabiyotlardan foydalangan xolda tuzilgan. Ma’ruzalar matni 5521200 – Transport vositalaridan foydalanish, Kasb ta’lim- (5521200 – Transport vositalaridan foydalanish), 5540600 – Yengil sanoat maxsulotlari texnologiyasi, Kasb ta’lim-(5540600 – Yengil sanoat maxsulotlari texnologiyasi) mutaxassisliklari talabalari uchun mo’ljallangan.
Дабавлено : 2021-04-10 15:37:39

Этот категорий

Pythonda matematik hisoblashlarni dasturlash

Nazariy mexanika

Nazariy mexanika

Fundamentals of scientific research and innovation

Oila tibbiyoti

Новый

Жиззах вилоятида туристик дестинацияларни ташкил этишнинг ҳудудий жиҳатлари

Таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштириш

Ишлаб чиқариш таълими усталарининг касбий компетентлигини ривожлантириш

Eliptik qismi yuqori tartibli bo`lgan kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalar

Саноат корхоналари ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш