Psixologiya

Psixologiya
Daraja:
Oliy ta`lim
Turi:
Ishchi dastur
Nashr etilgan yili:
Til:
O`zbek tilida (lot.)
Yaratilgan vaqti:
2021-04-10 15:34:19
Har bir seminar mashg’ulotlarining rejasini tuzishda talabalarga ma’ruzaning metodologik va nazariуа tomonlarini mumkin qadar to’laroq ochish, ilmiy adabiyot bilan mustaqil ishlay olishga o’rganish, psihologik eksperement metodikasi bilan tanishish, maktab o’quvchilari shaxsining tarkib topishi va rivojlanishini kuzata bilish psixologik bilimlarni sintez va analiz qilish hamda to’g’ri pedagogik hulosalar chiqara bilishning o’rganish imkonilari tog`risida muloxazalar jamlangan.
Har bir seminar mashg’ulotlarining rejasini tuzishda talabalarga ma’ruzaning metodologik va nazariуа tomonlarini mumkin qadar to’laroq ochish, ilmiy adabiyot bilan mustaqil ishlay olishga o’rganish, psihologik eksperement metodikasi bilan tanishish, maktab o’quvchilari shaxsining tarkib topishi va rivojlanishini kuzata bilish psixologik bilimlarni sintez va analiz qilish hamda to’g’ri pedagogik hulosalar chiqara bilishning o’rganish imkonilari tog`risida muloxazalar jamlangan.
Дабавлено : 2021-04-10 15:34:19

Этот категорий

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning amaldagi ovqatlanishi va ular organizmining ayrim biokimyoviy ko`rsatkichlarini o`rganish

Грыжи передней брюшной стенки

Цитогенетические особенности детей с синдромом Дауна

Muhandislik geodeziyasi

Гендер тенглик: Фикрлар ва мулоҳазалар

Новый

Жиззах вилоятида туристик дестинацияларни ташкил этишнинг ҳудудий жиҳатлари

Таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштириш

Ишлаб чиқариш таълими усталарининг касбий компетентлигини ривожлантириш

Eliptik qismi yuqori tartibli bo`lgan kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalar

Саноат корхоналари ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш