Yangi axborot texnologiyalari va ularda ta’limda foydalanish

Yangi axborot texnologiyalari va ularda ta’limda foydalanish
Daraja:
Oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim
Turi:
Referat
Nashr etilgan yili:
2006
Til:
O`zbek tilida (lot.)
Yaratilgan vaqti:
2021-04-10 15:28:40
Umumiy o’rta ta’lim tizimida foydalanilayotgan kompyuterlarning turlari, tarkibiy qismlari va dasturiy ta’minoti. Asosiy qurilmalar: monitor, tizimli blok (protseccor, qattiq disk, tezkor xotira, “Onalik” platasi, tarmoq kartasi, tovush kartasi). Klavyatura va printerlarning vazifalari. Qo’shimcha qurilmalar: modem, ckaner, plotter, multimedia, proektor va boshqalar, ularning vazifalari. Mahalliy, hududiy va global tarmoqlar. Internet haqida tushuncha. Elektron pochta.
Umumiy o’rta ta’lim tizimida foydalanilayotgan kompyuterlarning turlari, tarkibiy qismlari va dasturiy ta’minoti. Asosiy qurilmalar: monitor, tizimli blok (protseccor, qattiq disk, tezkor xotira, “Onalik” platasi, tarmoq kartasi, tovush kartasi). Klavyatura va printerlarning vazifalari. Qo’shimcha qurilmalar: modem, ckaner, plotter, multimedia, proektor va boshqalar, ularning vazifalari. Mahalliy, hududiy va global tarmoqlar. Internet haqida tushuncha. Elektron pochta.
Дабавлено : 2021-04-10 15:28:40

Этот категорий

Аҳолининг ижтимоий жиҳатдан муҳтож қатламларини аниқлашнинг назарий асосларини такомиллаштириш

Ўзбек тилида матн таркибий қисмларини бoғлoвчи вoситаларнинг семантик-функционал тадқиқи

Мактаб ўқитувчисининг ижодий компетентлигини ривожлантириш технологиялари

Виртуал технологиялар ёрдамида талабаларда лингвистик компетентликни шакллантириш (хорижий тилни нофилологик таълим йўналишларида ўқитиш мисолида)

Прокуратура органларида мурожаатлар билан ишлаш институтини такомиллаштииш масалалари

Новый

Жиззах вилоятида туристик дестинацияларни ташкил этишнинг ҳудудий жиҳатлари

Таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштириш

Ишлаб чиқариш таълими усталарининг касбий компетентлигини ривожлантириш

Eliptik qismi yuqori tartibli bo`lgan kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalar

Саноат корхоналари ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш