Psixologiya tariхi

Psixologiya tariхi
Daraja:
Umumiy o`rta ta`lim
Yo'nalish:
Ilmiy-ta`limiy
Turi:
Ma`ruza matni
Nashr etilgan yili:
2005
Til:
O`zbek tilida (lot.)
Yaratilgan vaqti:
2021-04-10 15:12:04
Psixologiya tariхi bo’yicha dastur yangi o’quv rejalariga muvofiq ishlab chiqarildi. Psixologiya tariхi o’qituvchi kadrlarni tayyorlash tizimida muhim psixologik fanlardan biridir. Bu fan talabalarni psixologiyadan umumiy nazariy bilimlar asosini egallashga yo’naltiradi. Bu kursning maqsadi – talabalarga hozirgi zamon psixologik bilimlarini egallashga va shaxsni shakllantirishga hamda etnopsixologik bilimlarni egallashga analitik nuqtai nazardan yondasha olishda yordam beradi.
Psixologiya tariхi bo’yicha dastur yangi o’quv rejalariga muvofiq ishlab chiqarildi. Psixologiya tariхi o’qituvchi kadrlarni tayyorlash tizimida muhim psixologik fanlardan biridir. Bu fan talabalarni psixologiyadan umumiy nazariy bilimlar asosini egallashga yo’naltiradi. Bu kursning maqsadi – talabalarga hozirgi zamon psixologik bilimlarini egallashga va shaxsni shakllantirishga hamda etnopsixologik bilimlarni egallashga analitik nuqtai nazardan yondasha olishda yordam beradi.
Дабавлено : 2021-04-10 15:12:04

Этот категорий

O`zbek tili 2-sinf Qoraqalpoq tilida

O`zbek tili 2-sinf Qozoq tilida

O`zbek tili 2-sinf Rus tilida

O`zbek tili 2-sinf Turkman tilida

O`zbek tili 2-sinf Tojik tilida

Новый

Жиззах вилоятида туристик дестинацияларни ташкил этишнинг ҳудудий жиҳатлари

Таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштириш

Ишлаб чиқариш таълими усталарининг касбий компетентлигини ривожлантириш

Eliptik qismi yuqori tartibli bo`lgan kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalar

Саноат корхоналари ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш