Psixologiya tariхi

Psixologiya tariхi
Daraja:
Umumiy o`rta ta`lim
Yo'nalish:
Ilmiy-ta`limiy
Turi:
Ma`ruza matni
Nashr etilgan yili:
2005
Til:
O`zbek tilida (lot.)
Yaratilgan vaqti:
2021-04-10 15:12:04
Psixologiya tariхi bo’yicha dastur yangi o’quv rejalariga muvofiq ishlab chiqarildi. Psixologiya tariхi o’qituvchi kadrlarni tayyorlash tizimida muhim psixologik fanlardan biridir. Bu fan talabalarni psixologiyadan umumiy nazariy bilimlar asosini egallashga yo’naltiradi. Bu kursning maqsadi – talabalarga hozirgi zamon psixologik bilimlarini egallashga va shaxsni shakllantirishga hamda etnopsixologik bilimlarni egallashga analitik nuqtai nazardan yondasha olishda yordam beradi.
Psixologiya tariхi bo’yicha dastur yangi o’quv rejalariga muvofiq ishlab chiqarildi. Psixologiya tariхi o’qituvchi kadrlarni tayyorlash tizimida muhim psixologik fanlardan biridir. Bu fan talabalarni psixologiyadan umumiy nazariy bilimlar asosini egallashga yo’naltiradi. Bu kursning maqsadi – talabalarga hozirgi zamon psixologik bilimlarini egallashga va shaxsni shakllantirishga hamda etnopsixologik bilimlarni egallashga analitik nuqtai nazardan yondasha olishda yordam beradi.
Дабавлено : 2021-04-10 15:12:04

Этот категорий

Информатика фанини ўқитишда муаммо ва ечимлари

Природоведение 4

Teens’ English 8

Teens’ English 8

Русский язык 5

Новый

Жиззах вилоятида туристик дестинацияларни ташкил этишнинг ҳудудий жиҳатлари

Таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштириш

Ишлаб чиқариш таълими усталарининг касбий компетентлигини ривожлантириш

Eliptik qismi yuqori tartibli bo`lgan kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalar

Саноат корхоналари ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш