Yoshga oid fiziologiyа

Yoshga  oid  fiziologiyа
Daraja:
Umumiy o`rta ta`lim
Yo'nalish:
Ilmiy-ommabop yoshlar va bolalar uchun
Turi:
Ma`ruza matni
Nashr etilgan yili:
2004
Til:
O`zbek tilida (lot.)
Yaratilgan vaqti:
2021-04-10 14:35:49
Yoshlar fiziologiyasi va maktab gigienasi kursi talabalarga o`sayotgan organizmning yoshi bilan bog`liq o`zgarishlarni va tashqi muhit bilan bog`liqligi haqida ma`lumot bеradi. O`quvchilarning salomatligini saqlash va mustahkamlash. O`quvchilarning yuqori darajadan ish qobiliyatini asosida yotgan tamoyillarni bеlgilaydigan FIZIOLOGIK qonuniyatlar haqidagi bilimlar bilan ta`minlaydi. Bunday ma`lumotlar o`qituvchilarga o`quv-tarbiyaviy ishlarni bajarishda katta yordam bеradi. O`quvchining jismoniy va mehnat tarbiyasini ilmiy asosda tashkil qilish bolalar salomatligini muhofaza qilish imkoniyatlarini bеradi.
Yoshlar fiziologiyasi va maktab gigienasi kursi talabalarga o`sayotgan organizmning yoshi bilan bog`liq o`zgarishlarni va tashqi muhit bilan bog`liqligi haqida ma`lumot bеradi. O`quvchilarning salomatligini saqlash va mustahkamlash. O`quvchilarning yuqori darajadan ish qobiliyatini asosida yotgan tamoyillarni bеlgilaydigan FIZIOLOGIK qonuniyatlar haqidagi bilimlar bilan ta`minlaydi. Bunday ma`lumotlar o`qituvchilarga o`quv-tarbiyaviy ishlarni bajarishda katta yordam bеradi. O`quvchining jismoniy va mehnat tarbiyasini ilmiy asosda tashkil qilish bolalar salomatligini muhofaza qilish imkoniyatlarini bеradi.
Дабавлено : 2021-04-10 14:35:49

Этот категорий

Информатика фанини ўқитишда муаммо ва ечимлари

Природоведение 4

Teens’ English 8

Teens’ English 8

Русский язык 5

Новый

Жиззах вилоятида туристик дестинацияларни ташкил этишнинг ҳудудий жиҳатлари

Таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни яратиш механизмларини такомиллаштириш

Ишлаб чиқариш таълими усталарининг касбий компетентлигини ривожлантириш

Eliptik qismi yuqori tartibli bo`lgan kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to`g`ri va teskari masalalar

Саноат корхоналари ривожланишининг инновацион стратегияларини такомиллаштириш