📜 Инструкция по применению ПРОГЕСТ-LIK
💊 Состав препарата ПРОГЕСТ-LIK
✅ Применение препарата ПРОГЕСТ-LIK
📅 Условия хранения ПРОГЕСТ-LIK
⏳ Срок годности ПРОГЕСТ-LIK

қЎллаш БЎЙИЧА йЎриқнома

ПРОГЕСТ-LIK

PROGEST-LIK

 

Препаратнинг савдо номи: Progest-LIK

Таъсир этувчи модда: прогестерон

Дори шакли: капсулалар

Таркиби:

1 капсула куйидагиларни саклайди:

фаол модда: 100 ёки 200 мг микронланган табиий прогестерон.

ёрдамчи моддалар: ерёнгок мойи, лицетин, желатин, глицерин, суюк сорбитол, метилпарабен натрий, пропилпарабен натрий, натрий бензоати, титан диоксида.

Таърифи: тиник булмаган, овал шаклли, фил суяги рангидан жигар ранггача булган, юмшок желатинли, кремсимон мойли паста билан тулдирилган капсулалар

Фармакотерапевтик гуруҳи: гестаген.

Код АТХ:

 

Фармакологик хусусиятлари

Гестаген, сарик тана гормони. Нишон аъзо хужайралари юзасидаги рецепторлар билан богланиб, ядрога киради, шу ерда ДНК ни фаоллаштирйб, РНК синтезини рагбатлантиради. Фолликуляр гормони чакирадаган бачадон шиллик каватининг пролиферация давридан секретор даврига, уруглангандан кейин эса, уругланган тухум хужайрани ривожланиши учун кулай холатга утишини таъминлайди. Бачадон ва бачадон найлари мушакларининг кузгалувчанлиги ва кискарувчанлигини камайтиради, сут безларининг охирги элементларининг ривожланипгани рагбатлантиради. Протеинлипазани рагбатлантириб, ёг захирасини оширади; глюкозанинг утилизациясини оширада; баз ал ва рагбатлантирилган инсулиннинг концентрациясини ошириб, жигарда гликогенни тупланишига ёрдам беради; гипофизда гонадотроп гормонларни ишлаб чикарилишини оширади; азотемияни камайтиради, азотни сийдик билан чикарилишини оширада. Сут безлари ацинусларининг секретор кисмларини усишини фаоллаштиради ва лактацияни индукциялайди. Нормал эндометрийни хосил булишини таъминлайди..

 

Фармакокинетикаси Ичга кабул килинганида

Сурилиши Микронланган прогестерон меъда-ичак йулларидан сурилади. Кон зардобидаги прогестероннинг концентрацияси биринчи соат давомида аста-секин ошиб борада, кондаги максимал концентрацияси (Стах) кабул килангандан кейин 1-3 соат утгач аникланади. Кон зардобидаги прогестероннинг концентрацияси кабул килинганидан кейин 1 соат утгач 0,13 нг/мл дан 4,2 нг/мл гача, 2 соатдан кейин 11,75 нг/мл гача ошади ва 3 соатдан кейин 8,37 нг/мл ни, 6 соатдан кейин 2 нг/мл ни ва 8 соатдан кейин 1,64 нг/мл ни ташкиЛ килади. Метаболизми Кон зардобида аникланадиган асосий метаболитлари 20-альфа-гидрокси-дельта-4-альфа-прегналон ва 5-альфа-дигидропрогестерон хисобланади. Чищрилиши_ Метаболитлари  куринишида сийдик билан чикарилади, 95 % ни глюкуронконъюгирланган метаболитлари, асосан 3-альфа, 5-бета-прегнандиолни (прегнандион) ташкил килади. Кон зардобида ва сийдикда аникланадиган курсатилган метаболитлари, сарик тананинг физиологик секрециясида хосил буладиган моддаларга ухшаш

Кинга юборилганида

Сурилиши Сурилиши тез булади, прогестерон бачадонда тупланади, кон зардобидаги прогестероннинг юкори даражаси юборилганидан кейин 1 соат утгач кузатилади. Кон зардобидаги прогестероннинг Стах га юборилганидан кейин 2-6 соат уггач эришилада. Препарат 100 мг дан суткада 2 марта юборилганида 24 соат давомида уртача концентрацияси 9,7 нг/мл даражада сакланади. Суткада 200 мг дан катта дозаларда юборилганида, прогестероннинг концентрацияси хомиладорликнинг I уч ойлигига мос келади. Метаболизми Асосан 3-альфа, 5-бета-прегнандиол -хосил булиши билан метаболланади. Зардобдаги 5-бета~прегнанолнинг даражаси ошмайди. Чицарилиши Асосан метаболитлари куринишида сийдик билан чикарилади, асосий кисмини 3-альфа, 5-бета-прегнандиол (прегнандион) ташкил килади. Бу унинг концентрациясини доимий ошиши билан тасдакланади (6 соатдан кейин Стах 142 нг/мл).

қўлланилиши

Аёллардаги прогестерон танкислиги холатлари.

қўллаш усули ва дозаси

Даволашнинг давомийлиги касалликнинг характери ва узига хос хусусиятларига караб аникланади.

Перорал юбориш йули

Препарат сув билан ичга кабул килиНади. Прогестерон етишмовчилигининг куп холларида Релантаннинг суткалик дозаси 2 кабулга (эрталаб ва кечкурун) булинган 200-300 мг ни ташкил килади. Уз-узидан аборт хавфи ёки одатланган бола ташлашни олдини олишда: суткада 200-600 мг. Муддатидан олдинги тугрук, хавфида: уткир фаза давомида олинган клиник натижаларга боглик 400 мг прогестерон хар 6-8 соатда, сунг 3 кабулга булинган суткада 600 мг тутиб турувчи дозада хомиладорликнинг 36 хафтасигача. Лютеин фазасининг етиишовчилигида (предменструал синдром, фиброз-кистоз мастопатия, дисменорея, пременопауза) 10 кун давомида кабул килинадиган (одатда циклнинг 17 дан 26 кунлари) суткалик доза

200 ёки 400 мг ни ташкил килади. Уринбосар гормонотерапияда пери- ва постменопаузада эстрогенларни кабул килиш фонида Релантан 10-12 кун давомида кунига 200 мг дан кулланади.

Кинга юбориш йули

Фаолият курсатмайдиган (мавжуд булмаган) тухумдонли (тухум хужайралар донорлигида) аёлларда прогестероннинг умуман йуклиги: эстроген терапия фонида циклнинг 13 ва 14 кунлари суткада 200 мг дан, сунг циклнинг 15 дан 25 кунигача суткада 100 мг дан 2 марта, 26 кундан ва хомиладорлик аникланган холда хар хафтада доза суткада 600 мг максимумга етгунча суткада 100 мг га оширилади,. _ Бундай дозалашни 60 кун давомида^ куллаш мумкин. Экстаркорпорал уругланиш ииклини утказиш вактида лютеин фазасини кувватлаш: хомиладорликнинг I ва II уч ойлиги давомида хорионик гонадотропинни инъекция килинган кунидан бошлаб, суткада 200 дан 600 мг гача кабул килиш тавсия этилади. Спонтан ёки индуиияланган хайз куриш ииклида лютеин фазасини кувватлаш. сарик тана фаолиятини бузилиши билан боглик бепуштликда циклнинг 17 кунидан бошлаб 10 кун давомида суткада 200-300 мг дан кабул килиш тавсия этилади, хайз куришни кечикиши ва хомиладорлик ташхисланган холида даволаш давом этгирилаши керак. Прогестерон етишмовчилиги фонида юзага келувчи аборт хавфи холларида ёки одатланган абортларни олдини олиш максадида: хомиладорликнинг I ва II уч ойлигида хар куни 200-400 мг дан 2 кабулга. Капсула кинга чукур киритилади

 

Ножўя  таъсирлари

 

Аллергик реакциялар. Ичга кабул килинганида – уйкучанлик, утиб кетувчи бош айланиши (препарат кабул килинганидан 1-3 соатдан кейин), жуда кам – хайз куришлар орасида кон кетиши.

қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Ута юкори сезувчанлик, шу жумладан, ерёнгок мойига, сояга; тромбозларга мойиллик, флебит ёки тромбоэмболик касалликларининг уткир шакллари; ноаник генезли жинсий йулларидан кон кетиши; тулик булмаган аборт, порфирия. Аникланган ёки гумон килинаётган сут безлари ва жинсий аъзоларининг хавфли усмалари. Перорал юбориш йули – жигар фаолиятини яккол бузилишлари.

ЭХТИЁТКОРЛИК БИЛАН

Юрак-томир тизимининг касалликлари, артериал гипертензия, сурункали буйрак етишмовчилиги, кандли диабет, бронхиал астма, тутканок, мигрень, депрессия; гиперлипопротеинемия, лактация даври

Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсири

Диуретикларнинг, гипотензив дори воситаларининг, иммунодепрессантларнинг, антикоагулянтларнинг самарасини оширади. Окситоциннинг лактоген самарасини камайтиради. Релантан барбитуратлар, фенитоин, рифампицин, фенилбутазон, спиронолактон, гризеофульвин, ампициллин, тетрациклин билан бирга кабул килиш дори воситасининг самарасини узгаришига олиб келиши мумкин. Релантан ва бошка прогестагенлар кандли диабета булган беморларда глюкозанинг узлаштирилишини пасайтариши ва инсулин ва бошка гипогликемик препаратларга эхтиёжни ошишини чакириши мумкин

Махсус кўрсатмалар

Препаратни-контрацепция максадида -куллаш мумкин эмас;- Жигар фаолияти бузилган пациентларда хомиладорлик даврида перорал эхтиёткорлик билан кабул килиш керак; Перорал кабул килинганида автотранспортни бошкариш ва диккатни жамлаш ва психомотор реакциялар тезлини талаб килувчи бошка потенциал хавфли фаолиятлар билан шугулланишда эхтиёткорликка риоя килиш керак

Дозани ошириб юборилиши

Юкорида санаб ушдааи нохуш самаралар, купинча доза ошириб юборилганлигидан гувохлик беради. Улар препаратнинг дозаси камайтирилганида уз-узидан йуколади.

Чиқарилиш шакли

10 капсуладан контур уяли  урамга жойланади.

3 контур уяли урам картон кутйга жойланади.

Хар бир кутига тиббйётда куллаш буйича йурикнома жойланади

Саклаш шароити Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, 30°С дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Яроқлилик муддати

2 йил.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецепт бўйича

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

Лекарственные средства, информация о которых представлена на сайте, могут иметь противопоказания к их применению и использованию. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию у специалистов.