ЭСТРОЗ

ЭСТРОЗ — қўйларнинг бурун ҳамда пешона бўшлиқларида паразитлик қилувчи Ое51паае оиласига мансуб Оезттзш ОУ18 сўнаси қўзғатадиган инвазион касаллик. Қўйчилик ривожланган мамлакатларда кенг тарқалган. Урғочи сўна баҳор ва ёз ойларида қўйларнинг бурун бўшлиғига 6—12 тадан личинка қўяди. 1босқич личинка бурун бўшлиғи ва панжарасимон суяк шиллиқ қаватида, 2 ва 3босқич личинкалар эса пешона ва шох ўсимтаси бўшлиғида ривожланади, натижада шиллиқ қават шикастланиб, яллигланиш ва некроз пайдо бўлади. Эстроз билан касалланган қўйларда бурундан қон аралаш серозлийирингли суюқлик оқади, нафас олиши қийинлашади, айрим ҳолларда ҳайвонларда ҳаракат мувозанати бузилиб, бир томонга айланиш (айланчиқ) ҳолати кузатилади. Касаллик манби Эстроз билан касалланган қўйлар. Ташхис касалланган ҳайвонларни ёриб кўриш, шунингдек, эпизоотологик, клиник ҳамда бактериологик текшириш натижаларига асосан қўйилади.

Давоси: қўйларнинг бурун бўшлиғи ва пешона, шох ўсимтаси бўшлиғига таркибида ивермектин моддаси бўлган препаратлар ва инсектоакарицид воситалари юборилади.

Олдини олиш: қўра ва қўтонлар, ёнатрофдаги майдонлар тозаланади, гўнг ва тезаклар ёқилади, молхоналарга ва ҳайвонларга сўналарнинг учиш даврида ва ундан кейин инсектоакарицид моддалар билан ишлов берилади.