ЭПИТЕЛИЙ

ЭПИТЕЛИЙ (эпи… ва юн. — сўрғич) , эпителий тўқимаси — кўп ҳужайрали ҳайвонларда — танани ва тана бўшлиғини қоплаб турувчи, кўпчилик безларнинг асосий функционал таркибини ташкил этувчи тўқима. Эмбриогенезда Эпителий ҳар уччала муртак варақларидан ҳосил бўлади ва тана қоплоғичи, уларнинг ҳосилалари ҳамда кўпчилик безларнинг ҳосил бўлишида қатнашади. Эпителий тез эскириб қолиши туфайли кучли регенерация қилиш хусусиятига эга. Эпителий базал мембрана билан чегараланган, унда томирлар бўлмайди; озиқ моддаларни унга яқин жойлашган бириктирувчи тўқимадан олади. Эпителий чекловчи, ҳимоя, моддалар алмашинуви (сўриш, ажратиш), секрет ажратиш функциясини бажаради. Функциясига биноан, қопловчи ва секретор Эпителийга ажратилади. Қопловчи Эпителий, ўз навбатида, бир қаватли, кўп қаватли ва оралиқ қаватли бўлади. Бир қаватли Эпителий ҳужайралари базал мембрана билан боғланган (ошқозон ва ичак девори, мезотелий тана бўшлиғини ўраб турадиган Эпителий). Кўп қаватли Эпителийнинг фақат ички қавати базал мембрана билан қопланган (тери Э. си), оралиқ (2 қаватли) Эпителийнинг ташқи кўриниши орган девори чўзилишига қараб ўзгариб туради (мас, қовуқ, сийдик чиқариш йўли Эпителийси). Секретор Эпителий эса безларда бўлади. Эпителий ҳужайрасининг тузилиши унинг секреторлик функцияси билан боғлиқ.

Эпителий шаклига биноан, ясси, кубсимон ва цилиндрсимон бўлади. Шимувчи Эпителий ҳужайраси сирти туксимон жиякли, ҳилпилловчи Эпителийда ҳилпилловчи киприклар бўлади. Ҳимоя функцисини бажарувчи Э. учун мугузлашиш хусусияти, безли эпителий учун донадор эндоплазматик тўр ва Гольжи комплексининг ривожланиши хос.

Ўсимликларда Э. — игнабарглиларнинг мум йўллари ва соябонгулдошларга мансуб ўсимликларнинг мой чиқариш йўлларини ўраб турадиган ҳужайралар.