ЭЧКИШОХ

ЭЧКИШОХ (лот.) осмоннинг Шим. ярим шаридаги юлдуз туркуми. Эчкишохда кўзга кўринадиган қўшалоқ юлдуз жойлашган. Бу юлдузларнинг иккаласи ҳам 3юлдуз катталигида. Июль — авг. ойларида жан. да уфқдан баландда кўринади.