АЙЛАНТИРУВЧИ МОМЕНТ

АЙЛАНТИРУВЧИ МОМЕНТ — айланаётган жисмнинг бурчак тезлигини ўзгартирувчи ташқи таъсирлар ўлчови. У айланиш ўқи (Майл)га нисбатан жисмга таъсир этувчи барча кучларнинг моментлари йиғиндисига тенг (қ. Куч моменти). Айлантирувчи момент вектори айланиш ўқида ётади. Йўналиши парма қоидасига мувофиқ топилади.