АССОЦИАТИВЛИК

АССОЦИАТИВЛИК (лот. associatio – бирлаштириш) — мат. да қўшиш ва кўпайтиришнинг қуйидаги формулалар (айниятлар) билан ифодаланадиган хоссаси: (a=b)=c=a=(b=c); (ab)c=a(bc). Агар (охй)хс=ах(*хс) бўлса, кўпайтириш амали Ассоциативликга эга ҳисобланади. Матрицаларни кўпайтириш, қўшиш амаллари Ассоциативлик хоссасига эга.