АСО-МУСО

АСО-МУСО, ҳасса-мусо (Abelia corymbosa) — шилвидошлар оиласининг абелия туркумига мансуб сершох ва сербарг бута. Танасининг пўсти кулранг, титилган, баъзан танадан қисман ажралган. Пояси олти қиррали. Барглари қисқа бандли, эллипссимон (1,5 — 6 см), чети текис, баъзилари кунгурадор. Гуллари бир нечтадан (кўпинча учтадан) бўлиб, тўпгулга йиғилган; косача қайтақиси (5 — 8 мм кенгликда) тўрт (баъзан уч) бўлакли; тож-барги оқиш, 10—15 мм узунликда, чангчилари тўрттадан бўлиб тож найчасининг ичида жойлашган; уруғчиси битта, уруғчи устунчаси найчадан бир оз чиқиб туради. Меваси бир оз чўзиқ ва япалоқ (5 — 8 мм узунликда), тукли, фақат Ўрта Осиё (Тяньшан тоғлари) учун хос эндемик ўсимлик. А. Кирғизтов, Талас, Шарқий Чатқол, Сусамир ва Фарғона тоғлари (Мойлисой, Арслонбоб)нинг ёнғоқзор ва арчазорларида учрайди. Ёғочи қаттиқ бўлганидан жуда қадрланади.