АНКЕРИТ

АНКЕРИТ — карбонатлар гуруҳига кирувчи минерал. Қаттиқлиги 3,5—4. C.oғ. 2,9—3,1. Кристаллари ясси ромбоэдр шаклида. Ранги шишасимон ва саргиш, сарғиш-қўнғир, қизғиш. Нураш натижасида қўнғир тусга ўтганлиги учун илгари қўнғир шпат деб ҳам аталар эди. Анкерит купинча руда конларида кварц, флюорит, кальцит, халькопирит, галенит, аргентит, туғма кумуш, сидерит, никелин ва б. минераллар билан учрайди. Анкерит оҳактошнинг сидерит (FeCO3) билан алмашиниши натижасида ҳам ҳосил бўлади.