АНИЗОТРОПИЯ

АНИЗОТРОПИЯ (юн. anisos — бир хил бўлмаган ва tropos — йўналиш) — модда физик хоссаларининг ҳар хил йўналиш ва кесимларда ҳар хил бўлиши. Анизотропия, мас, кристалларнинг қаттиқдик, иссиқлик, оптик, магнит, электр ва б. хоссалари учун хос. Дистен, андалузит, графит каби минералларнинг қаттиқлиги бўйламасига бир хил бўлса, кўндалангига бошқача бўлади. Бир ёқлама босим таъсирида дастлабки тузилишини ўзгартириб, ҳар хил кесимда турлича тузилишни ҳосил қилган, таркибидаги минераллар маълум қонуниятга бўйсўнган тоғ жинсларига анизотропик тоғ жинслари дейилади. Анизотропия ҳодисаси минералларнинг оптик хусусиятини ўрганишда катта аҳамиятга эга.