АЛОГИЗМ

АЛОГИЗМ (юн. а — инкор қўшимчаси, logos — идрок) — илмий билишда мантиқий фикрлашнинг ролини инкор этадиган оким. Алогизм тарафдорлари табиат ва ижтимоий ҳаётнинг тараққиёти ҳеч қандай қонуният, тартиб ва заруриятга боғлиқ эмас, уларда тартибсизлик ҳукмрон, деган назарияни олға сурадилар. Алогизм интуиция, ишонч, ақидаларни мантиққа қарама-қарши қўяди.