АЛКЕНЛАР

АЛКЕНЛАР — таркибида қўшбоғ бўлган тўйинмаган углеводородлар. А. нинг жуда кўп молекулалари ўзаро бирикиб (полимерланиш реакцияларига киришиб), юқори молекулали бирикмалар ҳосил қилади. Кўпгина муҳим полимерлар (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиизопрен) шу йўл билан олинади (қ. Тўйинмаган углеводородлар).