АНАТОЛИЯ АГЕНТЛИГИ

АНАТОЛИЯ АГЕНТЛИГИ (Anadoliajansi) — Туркиядаги ахборот агентлиги. 1920 й. да таъсис этилган. Акциядорлик жамияти; акцияларнинг кўпчилигига ҳукумат эгалик қилади.