АМПЕРМЕТР

АМПЕРМЕТР (ампер ва… метр) — ўзгармас ва ўзгарувчан ток кучини ўлчайдиган асбоб; электр занжирига кетма-кет уланади. Шкаласи асбобнинг ўлчаш чегарасига мувофиқ микроамперларда, миллиамперларда, килоамперларда даражаларга бўлинади. Ўлчаш чегарасини ошириш учун шунтлаб ёки трансформатор орқали уланади (расмга қ.). Ток таъсирида асбоб мили бурилади; милнинг бурилиш бурчаги ток кучига мутаносиб бўлади. Ишлаш тарзига қараб, Амперметрлар магнитоэлектрик, электромагнит, электродинамик, ферродинамик, индукцион, иссиқлик, термоэлектрик, тўғрилагичли ва б. тизимдаги Амперметр ларга бўлинади.