АМИНОСПИРТЛАР

АМИНОСПИРТЛАР, аминоалкоголлар, алканоламинлар, гидроксиламинлар — таркибида амино-ва оксигуруҳлари бўлган алифатик бирикмалар. Кучсиз асос хоссаларига эга бўлган мойсимон суюқликлар. Саноатда Аминоспиртлар эноксибирикмаларни аммиак ёки аминлар ёрдамида аминлаш. А. этаноламин, кир ювиш воситалари — шампунь ва лосьонлар, эмульгаторлар, косметик ва дори препаратлар и. ч. да ҳамда кислоталарнинг газларини (мас, СО2) ютувчи модда сифатида кўлланилади. Баъзи алкалоидлар, мас, эфедрин Аминоспиртлар бўлиб, унинг таркибига муҳим гормон — адреналин киради.