АЛЮМИНИЙ ФТОРИД

АЛЮМИНИЙ ФТОРИД, AlF3 — фторид кислотанинг алюминийли тузи, рангсиз кристалл; зичлиги 3100 кг/м3, сувда оз миқдорда эрийди (100 г сувда 0,56 г). Алюминий фторид кислотада яхши эрийди (бунда комплекс бирикмалар ҳосил бўлади). Алюминий фторид алюминий гидроксид (АlОН)3ни водород фторид (НҒ)нинг 15% ли эритмасида эритиш ёки алюминий оксид (Аl2О3)га 400—700° да НҒ таъсир эттириш билан олинади. Ишқорий металларнинг фторидлари билан комплекс бирикмалар ҳосил қилади. Алюминий фторид саноатда криолитдан алюминий олиш ва тозалаш жараёнида электролитларга қўшимча сифатида ишлатилади.