АЛЬДОЗАЛАР

АЛЬДОЗАЛАР — оддий углеводородларга кирувчи, ширин таъмли, сувда яхши эрувчан кристалл моддалар. Тузилишига кўра, Альдозалар полиоксиальдегидлардир, СН2ОН(СНОН)„СНО. Типик вакили – глюкоза. А. одам, ҳайвон ва ўсимликлар ҳаётида ҳам муҳим роль ўйнайди.