АКЦЕПТОР АРАЛАШМА

АКЦЕПТОР АРАЛАШМА — яримўтказгич кристали таркибидаги атомлари акцептор бўлган бегона кимёвий элемент. Бор, алюминий, галлий, индий элементларининг атомлари яримўтказгичлар — германий ва кремний кристаллари таркибида иштирок қилганда Акцептор аралашма ҳосил бўлиб, яримўтказгичларнинг хоссалари ўзгаради. Акцептор аралашмани белгиловчи муҳим физик катталиклардан бири уларнинг ионланиш энергиясидир (қ. Яримўтказгичлар).