АЖЗЧИ

АЖЗЧИ (туркийча) — Темур ва темурийлар даврида ҳарбий сафарга отланган кўшинни машаққатли жойлардан олиб ўтиш мақсадида маҳаллий аҳоли ичидан танлаб олинган йўл кўрсатувчи. Ажзчи темурийлар тарихига тааллуқли ёзма обидаларда, хусусан «Бобурнома» да қайд этиб ўтилган.