АБДАЛ

АБДАЛ — уруғ номи. Абдаллар Ҳиндистон, Афғонистон ва хусусан Туркистон халқлари этногенезида муҳим ўрин тутган эфталийлар, яъни ҳайталларнинг авлодидир. Ҳайталлар (эфталийлар) Сурия, юнон манбаларида «Абдал» деб аталган. Абдал туркманлар таркибига ҳам кирган (яна қ. Эфталийлар).