ФИБРИЛЛАР

ФИБРИЛЛАР (лот. fi brilla — толача, ипча) — 1) ҳужайра цитоплазмасининг ҳаракатланиш ёки таянч функциясини бажарадиган ипсимон структураси. Фибриллар протофибриллалардан ташкил топган. Қисқарувчи Фибриллар қисқарувчи оқсил — актин, мускул ҳужайралари — миозиндан иборат. Қисқариш ва бўшашиш жараёнида Фибриллар ўз структурасини ўзгартиради. Тонофибриллалар (улардан айримлари кератинга эга) эпителий ҳужайраларида кўп бўлиб, ҳужайранинг таранглиги ва қаттикдигини таъминлайди. Нерв ҳужайралари цитоплазмасидаги нитрофибриллалар нерв импульсларини утказищда иштирок этади.