ЯХТА ҲАЙДОВЧИСИ
Оғзининг бир чеккасига ўчиб қолаёзган сигарета қистириб олиб олган Хенро оҳиста қадам ташларди.
У банд қилинган ҳар бир ангарнинг олдида тўхтар, ичкарига синчиклаб назар ташларди.
26-ангарга у жуда қизиқиб қолди. Пастак панжара ортидан сўз қотди:
— Сквайр?
Ичкаридан чиқиб келган сквайрнинг кўриниши жуда антиқа эди. Энг аввало унинг эгнида спорт кийими йўқ эди. Иккинчидан, унинг соқоли анчадан бери олинмаган, бошидаги


108

кўримсиз қалпоқча беўхшов кийилган, гўё у юзини беркитишга тиришаётгандек эди. Ниҳоят, у сквайрларга хос бўлмаган ҳаддан ташқари эҳтиёткорлик билан ҳаракат қиларди.
— Мен Маркис Ҳенроман. Бу сизнинг яхтангизми, жаноб? — Ҳа, меники. — Бу сўзлар оҳиста, зўриқиб айтилди.
— Ичкарига кирсам майлими?
Сквайр иккиланиб йўл берди. Ҳенро ичкарига қадам
ташлади.
— Кемангизнинг юриткичи қанақа, жаноб?
— Нега сўраяпсиз?
— Очиғини айтсам, мен янги кема сотиб олмоқчиман.
— Сизни ана шу яхта қизиқтиряптими?
— Билмадим. Аниқ айтолмайман, балки нархи тўғри келса,
ўйлаб кўрарман. Бироқ, не бўлса ҳам, агар йўқ демасангиз, мен юриткични ва бошқарув қисмларини кўздан кечирмоқчийдим.
Сквайр ўйланиб қолди.
— Истамасангиз, ўзингиз биласиз. — Хенро кетмоқчи бўлиб ортига бурилди.
— Балки сотарман, — деди сквайр. — Майли, кемага киришингиз мумкин.
— Раҳмат. Йўлни кўрсатасизми?
Сквайр чўнтакларини титкилаб бир даста калит чиқарди-да, ташриф буюрувчига тутди.
— Ўзингиз кираверинг, жаноб.
Ҳенро дастани олиб, калитлардан кема белгиларини излай бошлади. Кема эгаси унга ёрдам берай демасди.
— Мана бу бўлса керак, — деди у ниҳоят.
Эшик оҳиста, шовқинсиз очилди ва Ҳенро қоронғуликка қадам қўйди...
Мирлин Теренснинг бошқа бир иложи йўқ эди. У Димоннинг кемаси атрофида нима қилишни билмай уч соат юрди. Энди бўлса манави киши келиб кемани текширяпти. У билан мулоқот


109

қилиш ғирт аҳмоқгарчилик. Бир оздан сўнг, у Мирлин Теренснинг қаллоблик қилаётганини билиб қолади.
Бу темир-терсакнинг ичидан овқат топилгани, ҳар ҳолда яхши бўлди. Хира харидор кема ичида изғиётганидан фойдаланиб, Теренс консерваланган гўшт ва меваларни паққос тушира бошлади. Кейин маза қилиб сув ичди. Ошхонанинг рўпарасида душ бор экан. Уни ичкаридан қулфлаб, яхшилаб ювиниб олди. Бошини сиқаётган қалпоқчани қисқа вақтга бўлса ҳам ечиш роҳат бахш этди. Жавондан янги кийимлар топди. Ниҳоят, Ҳенро қайтиб чиқди.
— Айтинг-чи, мен бу кемани ҳайдаб кўрсам, қаршилик қилмайсизми?
— Бемалол, Сиз бу хилдаги тойчоқларни бошқара оласизми? — сўради Теренс ясама бепарволик билан.
— Ҳайдолсам керак, — деди харидор жилмаяр экан. — Мен ҳозирги барча хилдаги кемаларни жиловлай оламан. Ҳар ҳолда, назорат минорасидан рухсат сўрашни ўз зиммамга юкламоқчиман. Мана, менинг яхта ҳайдашга ҳуқуқ берувчи ҳужжатим, парвоздан олдин кўриб олинг...
Бир оз ўтиб улар фазо қаърига чиқдилар. Аввалига, яхта ҳайдовчисининг узун-узун, ингичка бармоқлари бошқариш тугмаларини ўйнар экан, экрандаги юлдузлар у ёқ, бу ёққа бориб-келиб турдилар. Кейин, экран юзасини зарғалдоқ сайёранинг бир бўлаги эгаллаб олди.
— Ёмон эмас, — деди Хенро. — Димон, сиз кемага яхши қарар экансиз. Яхта унча катта бўлмаса ҳам, афзал томонлари кўп экан.
— Истасангиз, унинг тезлигини ва бошқарувчанлигини текширишингиз мумкин, — деди эҳтиёткорлик билан Теренс. — Қаршилигим йўқ.
— Жуда соз. Сизнингча, қайси томонга йўл олса яхши бўлади? Агар... — У иккиланиб турди-да, сўзини давом этдирди:


110

— Саркка боришга қалайсиз?
Теренснинг нафас олиши сезилар-сезилмас тезлашди. У
мўъжизалар оламига тушиб қолганига ишонгиси келарди.
— Йўқ дейишга асосим йўқ, Ҳенро! — жавоб қилди у шавқ
билан.
— Демак, Саркка кетдик.
Флоринанинг экрандаги тасвири тезлик ошган сари кичрая бошлади...
Теренс жуда оғир, кўз олди хиралашган ҳолда уйғонди. Бир неча дақиқа атроф-борлиқни яхши ҳис қила олмади.
— Ухлаб қолибман-а, — деди у эснар экан.
— Шунақага ўхшайди. Мана, Саркка ҳам етиб келдик. — Ҳенро экрандаги яримойга ишора қилди.
— Қачон қўнамиз?
— Тахминан бир соат бор.
Тўсатдан Теренс Ҳенронинг қўйнида кул ранг металл
жисмни — игна-милтиқнинг мўъжаз тумшуғини кўриб қолди.
— Ўзи нима гап? — сўради Теренс ўрнидан туришга
чоғланар экан.
— Ўтиринг, — деди босиқ оҳангда Ҳенро. У бошқа қўлида
қалпоқча ушлаб турарди. Теренс беихтиёр қўлини бошига югуртирди, бармоқлари ёрқин сочларни ҳис қилди.
— Ҳа, — аниқ хулоса чиқарди Ҳенро. — Бу яққол кўриниб турибди. Сиз флориналиксиз.
Теренс индамай олдига қараб тура берди.
— Сизнинг маҳаллий киши эканлигингизни, бечора Димоннинг кемасига чиқишдан аввал ҳам билгандим. Сизнинг асосий хатоингиз шу бўлдики, Резидент, сиз яхши ташкил этилган полиция кучларини бетиним алдаб юра оламан, деб ўйлабсиз. Совуққонлик билан бирор кимсани, айтайлик, Димонни ўлдирган одам қандай ҳиссиётга чулғанади, Резидент?
— Мен уни қасддан танлаганим йўқ, — хириллади Теренс.


111

Унинг нафас олиши тезлашди. У аччиқ алам ва жаҳл билан ғўлдиради: — Сиз, саркликлар, миллионлаб флориналикларни шу хусусда, аёлларни, болаларни ҳам ўлдиргансиз. Уларнинг қони сизга бойлик келтирди. Бу яхта...
— Димон хизматкор эмас, хўжайин сифатида туғилгани учун айбдор эмас, — деди Ҳенро. — Агар, сиз сарклик бўлсангиз нима қилардингиз? Бутун мол-мулкингиздан воз кечиб кирт майдонида жавлон уриб ишлармидингиз?
— Ундай бўлса, отиб ташланг! — қичқирди Теренс. — Нимани кутяпсиз?
— Шошиб қаёққа ҳам борардим. Менинг вақтим кўп. Ҳикояни тугатиб олай. Хуллас, ўлдирилган киши ва қотилнинг шахслари ҳақида бизнинг аниқ маълумотимиз йўқ эди, бироқ менда баъзи гумонлар мавжуд эди. Мен жиноятчини Саркка етказиб келаман, деб Хавфсизлик Хизматини ишонтирдим. Бу ишни бирон-бир тўполонсиз, тинч бажараман, деб айтдим. Сўзимнинг устидан чиққанимга амин бўлгандирсиз. Тан олишим керак, аввалига, мен роса иккиландим, сиз- қидирилаётган кимсамисиз ёки йўқми. Сиз бекат майдонида оддий кийимда юрардингиз. Бу ўтакетган дидсизлик. Ҳеч ким, махсус кийимсиз, ўзини яхта ҳайдовчиси қилиб кўрсатмайди, деб ўйладим.
Сизни атайин кўз-кўз қилиб қўйишган, сиз қидирувни чалғитиш мақсадида қамоққа олинишни истаяпсиз, деб ҳам ўйладим.
Мен иккиланиб, сизни турли йўллар билан синаб кўрдим. Мутлақо зарурияти бўлмаган ҳолларда калитларни танлай бошладим. Ҳаво алмаштириладиган тирқишларнинг ўнг томонидан ҳеч қачон кемага чиқилмайди, билиб қўйинг, бундай кемалар умуман йўқ. Эшиклар доимо чап томонда жойлашадилар. Менинг хато қилганимдан ҳайрон бўлмадингиз. Асло!


112

Кейин, мен сиздан, кемангиз Флоринадан Саркка олти соатда бора оладими, деб сўрадим. Ҳа, дедингиз. Бу ажойиб янгилик! Ахир, энг тез учиш муддати тўққиз соатдан кўпроқ-ку!
Шундан сўнг, сиз кўз-кўз қилинаётган одам эмассиз, деган хулосага келдим. Сизнинг билимсизлигингиз ҳаддан ташқари эди... Айтгандай, нега буларни эринмай ҳикоя қилаётганимни биласизми? — тўсатдан юмшади Ҳенро.
Теренс индамади.
— Биринчидан, — деди Ҳенро, — сизнинг қийналаётганингизни кўриш менга ҳузур бахш этади. Мен қотилларни ёқтирмайман, айниқса, саркликларни ўлдирган флориналикларни. Менга сизни тирик тутиб келиш буюрилган, бироқ кўрсатмаларда жиноятчини яйратиб-қувнатиб бориш ҳақида гап-сўз йўқ. Иккинчидан, сиз шарт-шароит билан танишишингиз керак, чунки кема Саркка қўнгач, кейинги қадамларни ўзингиз ташлашингиз зарур.
Теренс унга ярқ этиб қаради.
— Тушунолмадим.
— Хавфсизлик Хизмати келаётганингиздан хабардор. Биз
сайёра атмосферасидан чиқишимиз биланоқ, Флорина бўлими бу ҳақда ахборот берган.
— Барибир тушунолмадим, — деди умидсиз оҳангда Теренс.
— Айтаяпман-ку: сизни Саркда кутишяпти. Лекин, мен унинг Хавфсизлик Хизматини эмас... Транторнинг одамларини кўзда тутяпман.