Eleanor Tomlinson (Елеанор Томлiнсон) Eleanor Tomlinson (Елеанор Томлiнсон)