Lidiya Sukharevskaya (Лiдiя Сукхаревская) Lidiya Sukharevskaya (Лiдiя Сукхаревская)