Toshiyuki Toyonaga (Тошiуукi Тоёнага) Toshiyuki Toyonaga (Тошiуукi Тоёнага)