АРСЕНИТЛАР

АРСЕНИТЛАР — метаарсенит (HAsO2), ортоарсенит (H3As03) ва пироарсенит (H4As20s) кислоталарнинг тузлари. Хоссалари ва ишлатилиши арсенатларники кабидир.